MENÜ
Müze Kompleksi

Dünyanın En Büyük Zeytinyağı Müzesi

Nasıl Bir Müze?

Köstem Zeytinyağı Müzesi, İzmir'in Urla ilçesinde, Uzunkuyu Köyü'nde yapımı tamamlanmak üzere olan "Dünyanın en büyük zeytinyağı müzesi" kompleksidir.

Müze kurulması 2002 yılında Ali Ertan İplikçi ile birlikte planlandı ve kuruluş çabaları yıllarca sürdü. Bu süreçte müzede yer alacak malzemeler ve koleksiyonlar toplandı.

İleriki yıllarda da yaşamını sürdürebilmesi için eşim, çocuklarım ile birlikte "Köstem Kültür, Eğitim ve Müzecilik Vakfı" kurulmuştur.

Müze kurulurken yapılmak istenen , ülkemizde bugüne kadar kurulmuş bulunan tüm zeytinyağı ezme sistemlerinin 1/1 ölçekte müze içinde yer almasını sağlamak ve yurt dışındaki çok gezilen zeytinyağı müzeleri içinde genellikle hemen hiç bahsedilmeyen ülkemiz, özellikle Ege ve Urla Yarımadası zeytinciliğinin ve kültürünün aslında neleri içerdiğini göstermektir.

Bu kapsamda planlama çalışmaları yapılmış ve bu plan doğrultusunda müze oluşturulma çabaları sürmüştür.


Son yıllardaki müzecilik düşünce akımları doğrultusunda , özellikle eğitim fonksiyonunun ve öğrenme fonksiyonunun ön plana çıkmasını sağlayacak bir sistematiğin kurulması çabalanmıştır. Müzenin bir enstitü gibi çalışması planlanırken, çevresine ,içinde bulunduğu yerel halka ve köylere nasıl fayda sağlanır düşüncesi de planlama döneminde ortaya konmuştur. Tüm bu düşünceler ışığında müze kurulumundaki planlama bu yönde bir çok bölüm içermektedir.

Müze 20 bin metrekare toplam alan içinde 5 bin 650 metrekare kapalı Alana sahiptir. Müze bahçesinin peyzajı düzenlenirken bir arberatum oluşturma mantığı içinde bölgede ve yerel toprakta yetiştirilebilen tüm ağaç türleri müze bahçesine dikilerek 500 üzerinde ağaç dikimi yapılmıştır. Bununla da çocuklara doğayı sevdirmek, doğa kültürlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Müzenin arka bahçesinde zeytin ağacı koleksiyonu oluşturulmuş, özellikle Ege bölgesi zeytin türleri ile dikimi yapılan diğer Anadolu zeytinciliği türleri de bu koleksiyonda toplanmıştır.

Aslında bir teknoloji müzesidir ve Koç müzesinden sonra ikinci sanayi müzesi konumundadır.

Müzenin içerdiği bölümler

 • Zeytinyağı teknoloji müzesi
 • Zeytin, zeytinyağı kültürü bilgilendirme bölümleri ,
 • Sabun, Hijyen ve Temizlik müzesi.
 • Çeşitli büyüklükte 4 adet toplantı salonu,
 • Modern zeytinyağı fabrikası,
 • Modern zeytinyağı deposu,
 • Ahşap ve seramik atölyeleri
 • Çocuk oyun ve beceri salonları
 • Köstem organik zeytin çiftliğinin ürünlerinin, çevre köyleri, yerel zeytin, zeytinyağı , şarap, peynir vs işletmelerinin ürünlerinin satılacağı satış dükkanı,
 • Çevreye canlılık getirecek kültür dükkanları,
 • Restoran( İSO belgeli örnek restoran)
 • Çocuklar için tarım eğitimi bahçesi,
 • Butik dinlenme evi
 • Zeytin koleksiyon bahçesi
 • Yeterli otopark

Ülkemizde engellilere yönelik çabalar gitgide artmaktadır ve engellilerin yaşamın her alanına katılması arzulanmaktadır. Bu anlamda da müze kuruluşunda engellilere uygunluğu hedeflenmiştir. Engelsiz müze kapsamındadır. Müze İzmir Büyükşehir Belediyesinin Engelsizmir Kırmızı bayrak yönetmeliğine uygun olarak yapılandırılmaktadır.

Bu ülkede, bir şeyi çok istiyorsanız, çok mücadele etmeniz ve çok çalışmanız gerekiyor, ahlak kurallarından ödün vermeden...

Bu düşünce beni 15 yıldır çok mücadele etmeye ve çok çalışmaya itti ve öyle de yaptım, adım adım, desteksiz...

Doç.Dr. Levent Köstem

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı